הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

חוזר בנושא

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 15/05/2022
מספר חוזר: 2708
מספר הוראה: 250
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023