הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

חוזר בנושא

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 25/11/2021
מספר חוזר: 2680
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/01/2024