הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי

חוזר בנושא

1. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי על יחס מימון יציב נטו, 2. הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס שנתי

תאריך פרסום: 03/08/2021
מספר חוזר: 2664
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023