הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור

חוזר בנושא

יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 31/01/2021
מספר חוזר: 2651
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023