הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

חוזר בנושא

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 16/09/2020
מספר חוזר: 2625
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/02/2024