הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות

חוזר בנושא

דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות

תאריך פרסום: 01/07/2018
מספר חוזר: 2562
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023