הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

חוזר בנושא

שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת

תאריך פרסום: 24/09/2017
מספר חוזר: 2539
מספר הוראה: 430
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023