הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16

חוזר בנושא

עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב מיום 12/10/16

תאריך פרסום: 12/10/2016
מספר חוזר: 2512
מספר הוראה: 304A
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023