הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

חוזר בנושא

סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

תאריך פרסום: 07/08/2016
מספר חוזר: 2509
מספר הוראה: 367
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023