הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

חוזר בנושא

סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

תאריך פרסום: 05/01/2015
מספר חוזר: 2449
מספר הוראה:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023