הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

זכויות עובדים - שיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה

חוזר בנושא

זכויות עובדים - שיעור היוון, מתכונת גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה

תאריך פרסום: 11/01/2015
מספר חוזר: 2447
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023