הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי

חוזר בנושא

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 10/02/2014
מספר חוזר: 2409
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023