הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר

חוזר בנושא

דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר

תאריך פרסום: 29/09/2013
מספר חוזר: 2400
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023