הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית

חוזר בנושא

הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית

תאריך פרסום: 31/12/2013
מספר חוזר: 2394
מספר הוראה: 421
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023