הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור

חוזר בנושא

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור

תאריך פרסום: 23/12/2012
מספר חוזר: 2354
מספר הוראה:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023