הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם

חוזר בנושא

שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם

תאריך פרסום: 24/09/2012
מספר חוזר: 2346
מספר הוראה: 470
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023