הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

חוזר בנושא

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 30/11/2011
מספר חוזר: 2317
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023