הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

חוזר בנושא

חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 20/10/2010
מספר חוזר: 2279
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023