הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

חוזר בנושא

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 26/07/2010
מספר חוזר: 2274
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023