הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת שעה-יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II

חוזר בנושא

הוראת שעה-יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2009 ואילך של דרישות הגילוי של נדבך 3 של באזל II

תאריך פרסום: 13/10/2009
מספר חוזר: 2250
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023