הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

חוזר בנושא

נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

תאריך פרסום: 02/04/2008
מספר חוזר: 2230
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023