הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

חוזר בנושא

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 31/12/2007
מספר חוזר: 2220
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023