הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מתכונת הגילוי לפי סעיף 302 של ה-SOX Act בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי

חוזר בנושא

מתכונת הגילוי לפי סעיף 302 של ה-SOX Act בדבר יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי

תאריך פרסום: 05/12/2005
מספר חוזר: 2174
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023