הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005

חוזר בנושא

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005

תאריך פרסום: 24/08/2005
מספר חוזר: 2170
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023