הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003

חוזר בנושא

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון מס' 2) (תיקון), התשס"ג -\r\n2003

תאריך פרסום: 14/09/2003
מספר חוזר: 2119
מספר הוראה:
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023