הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

שם החוזר

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 16/09/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2625
תחום:
נושא: