הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005

שם החוזר

הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים)-תיקון, התשס"ה-2005\r\n<br>\r\nהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית)-תיקון, התשס"ה-2005

תאריך פרסום: 24/08/2005
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2170
תחום:
נושא: