הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור

שם החוזר

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים בהוראות הדיווח לציבור

תאריך פרסום: 23/12/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2354
תחום:
נושא: