הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בנקאות פתוחה

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים. הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

קישורים לנותני שירותי מידע פיננסי המפוקחים על ידי מאסדרים אחרים

חקיקה ורגולציה

חוק שירותי מידע פיננסי 2021

ריכוז פרסומי גרסאות הוראת ניהול בנקאי תקין 368 בצירוף דברי ההסבר הנלווים לכל הוראה.

תאריך פרסום

דברי ההסבר

​גרסאות של הוראת נב"ת 368

25/02/2020​​ 26​06 ​​גרסה 1
07/04/2020 2613  
05/04/2021 2658  
03/10/2021 2669 גרסה 2
18/01/2022 2692  
23/02/2022 2698 גרסה​ 3
15/05/2022 2707 גרסה 4
22/01/2023 2734 גרסה 5
07/04/2024 2778 גרסה 6

 

התקן

על מקורות מידע ומנהלי חשבון תשלום לתמוך בגרסה מסוימת לפחות חצי שנה לאחר עליית גרסה חדשה יותר.

מועד תחילת תמיכה בגרסה

כללי

כרטיסי חיוב

אשראי ופיקדונות

ניירות ערך

​הע​רות

14.6.22 1.4.0 1.5.0 ​​​​​אין תמיכה​ ​ אין תמיכה תמיכה בגרסאות אלו  לפחות עד 30.04.23
31.10.22 1.4.2 ​​​ללא שינוי 1.2.1 אין תמיכה תמיכה בגרסאות אלו  לפחות עד 31.07.23
31.01.23 1.5 1.6 1.3 אין תמיכה תמיכה בגרסאות אלו  לפחות עד 19.03.24
שינוי בתכולת הלקוחות בלבד (תמיכה בתאגידים קטנים)
19.09.23 1.6 1.7 1.4 1.0  
14.4.24 1.7 1.8 1.5 1.1  

תקן כללי

גרסה 1.0.6 קבצי ZIP
גרסה 1.0.8 קבצי ZIP
גרסה 1.4.0​ ​ קבצי ZIP
גרסה ​1.4.2​  קבצי ZIP
גרסה 1.5 קבצי ZIP
גרסה 1.6 קבצי ZIP
גרסה 1.7 קבצי ZIP

תקן כרטיסי חיוב (CARDS)

גרסה 1.4.0 - תקן על כ​רטיסים ​קב​צי ZIP​
גרסה 1.5.0 - תקן על כרטיסים ​קב​צי ZIP​
גרסה 1.6 - תקן על כרטיסים קבצי ZIP
גרסה 1.7 - תקן על כרטיסים קבצי ZIP
גרסה 1.8 - תקן על כרטיסים קבצי ZIP

ניירות ערך

גרסה 1.0 קב​צי ZIP​
גרסה 1.1 קבצי ZIP

תקן אשראי ופיקדונות

​גרסה 1.2.1 לאשראי ופיקדונות

קבצי ZIP

גרסה 1.3

קבצי ZIP

גרסה 1.4

קבצי ZIP

גרסה 1.5

קבצי ZIP

PUSH NOTIFICATION
PUSH NOTIFICATION ​קב​צי ZIP

שאלות ותשובות

תאריך פרסום ​קובץ

שאלות ותשובות​

04/04/2022 גרסה מס' 1
01/08/2022 ​גרסה מס' 2
15/12/2022 גרסה מס' 3
04/04/2023 גרסה מס' 4
31/12/2023 גרסה מס' 5

​ ​

קישורים לאתרים בחו"ל

1. דוח של הBIS בנושא בנקאות פתוחה ו-Open API
​https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf​
2.

​דירקטיבת ה- PSD2 (Payment Service Directive 2)

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/miponline/2018/html/1803_revisedpsd.en.html

3. מסמכי הסטנדרט של ה- NextGenPSD2
https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads​
4. ​מסמך ה- RTS (Regulatory Technical Standards) של ה- EBA:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2/​
5. תקן ETSI ליישום תהליכי אבטחת המידע לעניין הסרטיפיקט האלקטרוני
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119495/01.02.01_60/ts_119495v010201p.pdf​
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/05/2024