הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

מספר הוראה 472

סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

תאריך פרסום: 30/09/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022