הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור

מספר חוזר

יישום כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים על הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 31/01/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2651
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022