הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

בנקאות פתוחה

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים.
הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

קישור לנותני שירותי מידע פיננסי המפוקחים על ידי מאסדרים אחרים

​רשות נייר​ות ערך​​

רשות שוק ההון

חקיקה ורגולציה

חוק שירותי מידע פיננסי 2021

ריכוז פרסומי גרסאות הוראת ניהול בנקאי תקין 368 בצירוף דברי ההסבר הנלווים לכל הוראה.

תאריך פרסום

דברי ההסבר

​גרסאות של הוראת נב"ת 368

25/02/2020​​ 26​06 ​​גרסה 1
07/04/2020 2613  
05/04/2021 2658  
03/10/2021 2669 ​גרסה 2
18/01/2022 2692  
23/02/2022 2698 גרסה​ 3
15/05/2022 2707  

 

התקן

מועד תחילת תמיכה בגרסה

כללי

כרטיסי חיוב

אשראי ופיקדונות

ניירות ערך

​הע​רות

18.4.21 ​​1.0.6 ​​אין תמיכה ​​אין תמיכה אין תמיכה תמיכה ב​גרסה 1.0.6 לפחות עד ליום 14.6.22
31.3.22 1.0.8 1.4.0 ​​​​​אין תמיכה אין תמיכה תמיכה בשתי גרסאות אלו לפחות עד ליום 14.12.2022
14.6.22 1.4.0 1.5.0 ​​​​​אין תמיכה​ ​ אין תמיכה  
31.10.22 1.4.2 ​​​ללא שינוי 1.2.1 אין תמיכה גרסה של CARDS ללא שינוי
31.01.23 1.5 1.6 1.3 אין תמיכה שינוי בתכולת הלקוחות בלבד (תמיכה בתאגידים קטנים)
14.06.23 1.6 1.7 1.4 1.0   

תקן כללי

גרסה 1.0.6 קבצי ZIP
גרסה 1.0.8 קבצי ZIP
גרסה 1.4.0​ ​ קבצי ZIP
גרסה ​1.4.2​  קבצי ZIP
גרסה 1.5 קבצי ZIP
גרסה 1.6 קבצי ZIP

תקן כרטיסי חיוב (CARDS)

גרסה 1.4.0 - תקן על כ​רטיסים ​קב​צי ZIP​
גרסה 1.5.0 - תקן על כרטיסים ​קב​צי ZIP​
גרסה 1.6 - תקן על כרטיסים קבצי ZIP
גרסה 1.7 - תקן על כרטיסים קבצי ZIP

ניירות ערך

גרסה 1.0 קב​צי ZIP​

תקן אשראי ופיקדונות

​גרסה 1.2.1 לאשראי ופיקדונות

קבצי ZIP

גרסה 1.3

קבצי ZIP

גרסה 1.4

קבצי ZIP

PUSH NOTIFICATION
PUSH NOTIFICATION ​קב​צי ZIP

שאלות ותשובות

תאריך פרסום ​קובץ

שאלות ותשובות​

04/04/2022 גרסה מס' 1
01/08/2022 ​גרסה מס' 2
15/12/2022 גרסה מס' 3

​ ​

קישורים לאתרים בחו"ל

1. דוח של הBIS בנושא בנקאות פתוחה ו-Open API
​https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf​
2.

​דירקטיבת ה- PSD2 (Payment Service Directive 2)

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/miponline/2018/html/1803_revisedpsd.en.html

3. מסמכי הסטנדרט של ה- NextGenPSD2
https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads​
4. ​מסמך ה- RTS (Regulatory Technical Standards) של ה- EBA:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2/​
5. תקן ETSI ליישום תהליכי אבטחת המידע לעניין הסרטיפיקט האלקטרוני
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119495/01.02.01_60/ts_119495v010201p.pdf​
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 09/03/2023