הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

מספר שו"ת

קובץ שאלות ותשובות לגבי דיווחים של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין הון והתחייבות

תאריך פרסום: 06/10/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: