הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם

מספר חוזר:

שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם

תאריך פרסום: 24/09/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2346
תחום:
נושא: