הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי

מספר חוזר:

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 10/02/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2409
תחום:
נושא: