הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר

מספר חוזר:

דיווח על סכומים שסווגו מחדש מחוץ לרווח כולל אחר מצטבר

תאריך פרסום: 29/09/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2400
תחום:
נושא: