הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

קוטאי ארי

קוטאי ארי

חוקראגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות מוניטרית; ציפיות לאינפלציה; שווקים פיננסיים; כלכלת העבודה; וכלכלת הגירה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים