הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סקר בנק ישראל

בחוברות הסקר מובאים מאמרים בנושאים שונים בכלכלת ישראל ובמדיניות כלכלית, שחלקם מתבססים על מחקרים שהתפרסמו קודם לכן בסדרת המאמרים לדיון של החטיבה. חוברות הסקר מתפרסמות זה כמה עשורים. מסקר מס' 73 ואילך הן מוצגות גם באתר זה בפורמט PDF, הניתן לצפייה ולהדפסה.

חוברות כתב העת המודפסות נשלחות למוסדות ציבוריים, לאוניברסיטאות ולספריות בארץ ובחו"ל.​​

סינון

חוקר
שפה
נושא
שנה / תקופה

סקר בנק ישראל

351
1
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/03/2023