תקציר:

מחקר זה מציג משוואות ביקוש לתצרוכת, על סמך סקרי הוצאות המשפחה לשנים 1968/69 ו 1975/76 בחלקו הראשון נבחנת בנפרד משוואת ביקוש למוצרים השונים. התוצאות תלויות בגודל המשפחה ובסך הוצאות הצריכה שלה, ומראות, כי נשמרו כמה תכונות עיקריות שאפיינו את הביקוש לתצרוכת בעבי: גמישויות הביקוש ביחס להכנסה נמוכות במוצרי המזון, גבוהות יותר במוצרים שאינם מזון ובמקרים רבים אף גבוהות מגמישות יחידתית. התברר, שבמוצרים חיוניים הגמישויות נמוכות מאלה שהתקבלו במחקרים קודמים דבר, המשקף את העלייה ברמת החיים.

למאמר המלא על ניתוח הוצאות המשפחה על קבוצות תצרוכת שונות