תקציר​

מטרת העבודה היא לאמור משוואת שכר דינאמית של המשק הישראלי "עקומת פיליפס" במוכן הרחב של המושג. כלומר, משוואה המסבירה את שיעור השינוי בשכר הכספי באמצעות עודף הביקוש בשוק העבודה (זוהי עקומת פיליפס במוכן הצר של המושג), וע"י משתנים נוספים, כגון. אבטלה אזורית, השינוי ברמת המחירים, הגידול בפריון וכר'. זוהי משוואה אמפירית של פונקציית השכר, אשר נאמרה ללא ספציפיקציות של פונקציות הבילוש וההיצע לעבודה. המשוואה הדינאמית המוצגת כאן מתארת את תהליך ההתכנסות לשווי משקל בטווח הקצר של שוק העבודה (כלומר, העבודה לא עסקה בבעיית קיומה של תחלופה יציבה בין קצב השינוי בשכר לאבטלה בטווח הארוך).

למאמר המלא כקובץ PDF