תקציר

במחצית הראשונה של שנת 1966 נמשכה מגמת ההאטה בפעילות הכלכלית, שאפיינה את שנת 1965, ובמיוחד את מחציתה השנייה.

שיעור גידולו של הייצור התעשייתי היה נמוך, לעומת המחצית הראשונה של 1965. התפוקה החקלאית המשיכה לגדול בקצב של השנה הקודמת תוך האטה נוספת בגידול השיווק. והפעילות בענף הבנייה פחתה. גם הגידול בצריכה של מזון ומוצרי צריכה בני קיימא היה מתון יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

התפתחויות אלה נתנו את אותותיהן בהמשך הירידה בגירעון המסחרי, אם כי בממדים צומצמים יותר מאשר אשתקד. גם ביבוא ההון נסתמנה ירידה. ההתרחבות המוניטארית לא חרגה מן הממדים המתונים יחסית של השנה שעברה. ברביע הראשון של השנה אף חלה ירידה באמצעי התשלום, ואילו ברביע השני הם שבו ועלו בקצב מזורז. במשך התקופה כולה עלו אמצעי התשלום פחות מאשר במחצית הראשונה של 1965 , ובקצב איטי יותר מגידול המקורות שלרשות המשק.

למאמר המלא בנושא ההתפתחות הכלכלית במחצית הראשונה של שנת 1966