הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פקדונות יומיים

ריבית חלון פיקדונות 2.75%
ריבית חלון אשראי 3.75%
ריבית נוכחית
3.75%
מועד ההחלטה הבא: 20/02/2023
אינפלציה
5.3%
ב-12 החודשים האחרונים

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות היומיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
26/01/2023 3.000 100,000.000 162,554.000 100,000.000 100,000.000 3.749 3.749 3.749 58.729
18/01/2023 1.000 124,000.000 228,550.000 124,000.000 124,000.000 3.749 3.749 3.749 51.088
17/01/2023 1.000 128,000.000 228,863.000 128,000.000 128,000.000 3.749 3.749 3.749 53.239
16/01/2023 1.000 132,000.000 239,770.000 132,000.000 132,000.000 3.749 3.749 3.749 52.325
12/01/2023 3.000 140,000.000 267,202.000 140,000.000 140,000.000 3.749 3.749 3.749 50.184
11/01/2023 1.000 141,000.000 279,972.000 141,000.000 141,000.000 3.749 3.749 3.749 48.094
10/01/2023 1.000 143,000.000 284,735.000 143,000.000 143,000.000 143,000.000 3.749 3.749 47.696
09/01/2023 1.000 143,000.000 276,234.000 143,000.000 143,000.000 143,000.000 3.749 3.749 48.996
05/01/2023 3.000 142,000.000 246,406.000 142,000.000 142,000.000 142,000.000 3.749 3.749 55.210
03/01/2023 1.000 156,000.000 289,471.000 156,000.000 156,000.000 156,000.000 3.249 3.249 51.823
02/01/2023 1.000 156,000.000 267,532.000 156,000.000 156,000.000 156,000.000 3.249 3.249 56.288
01/01/2023 1.000 159,000.000 275,721.000 159,000.000 159,000.000 159,000.000 3.249 3.249 55.541
29/12/2022 3.000 148,000.000 255,162.000 148,000.000 148,000.000 148,000.000 3.249 3.249 56.259
28/12/2022 1.000 138,000.000 245,101.000 138,000.000 138,000.000 138,000.000 3.249 3.249 53.861
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2023