דף השער​

 

מדיניות מוניטרית בישראל
סטנלי פישר

 

מבנה, הון, אינפלציה ומחיר ההון בתעשייה הישראלית, מ-1964 עד 1978
חיים לוי

 

משוואת התאמת המחירים של תפוקת התעשייה בישראל, מ-1964 עד 1977
דורון נחמני

 

השפעת האינפלציה על שיעורי תשואת המניות בישראל, 1965 עד 1978 (עדכון)
מנחם ברנר ודן גלאי

 

תקציב לאומי לשנת 1981

 

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31 באוגוסט 1980 ל-31 במארס 1980

 

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 30 באפריל 1980 ל-31 ביולי 1980