להודעה זו כקובץ לחצו כאן

בנק ישראל מפרסם היום סקירה על העדפות הציבור בשימוש ביישומוני (אפליקציות) התשלום ועל השימוש בפועל באפליקציות אלו. מתוך הסקר שהתקיים ביוני 2023 [1] עלו הממצאים העיקריים:

  • כרטיסי החיוב והמזומן מדורגים כאמצעי התשלום האהודים ביותר על הצרכן הישראלי והנפוצים ביותר כיום במשק. אחריהם מדורגים ההעברה הבנקאית ויישומוני התשלום.
  • שיעור של42%[2] מסך הכספים שמועבר ביישומוני תשלום מיועד לתשלום עבור שירותים ומוצרים מבתי עסק (P2B – Person to Business)
  • יישומון התשלום נתפס כאחד מאמצעי התשלום הנוחים יותר – בשל שני המאפיינים שצוינו ע"י יחידים ובתי עסק כחשובים ביותר עבורם – הנוחות ומהירות השימוש בהם.
  • בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית, העדפות השימוש וביצוע עסקה בפועל ביישומוני התשלום היו ברמה נמוכה משמעותית בהשוואה לשאר פלחי האוכלוסייה.
  • נמצא כי רמת ההשכלה של המשתמשים הייתה השפעה מינורית בלבד על העדפות השימוש ביישומוני התשלום.
  • רוב המשתמשים ביישומוני התשלום משלמים או מקבלים תשלומים באמצעות היישומונים באופן קבוע ולא באופן חד פעמי.
  • המשתמשים הביעו יותר רצון לבצע תשלום ביישומון כשהעסקה הינה בסכום נמוך. נתון זה חזר על עצמו הן עבור יחידים כמקבלי תשלום/כמשלמים והן עבור בתי עסק כמקבלי תשלום/כמשלמים.
  • דפוסי ההעדפות של בתי עסק ושל יחידים בשימוש ביישומונים להעברת תשלום אינם שונים זה מזה באופן מהותי.

לצפייה בסקירה המלאה לחץ כאן

מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל בוחנת באופן שוטף את התנהגות הצרכנים בשימוש באמצעי התשלום, בסיטואציות מגוונות, וזאת על מנת לבחון חסמים בשימוש באמצעים מתקדמים ולבחון כיצד להטמיע חדשנות בעולם התשלומים הישראלי.

על מנת לבחון את התנהגות הצרכנים בשוק התשלומים מחלקת מערכות תשלומים וסליקה מבצעת מעת לעת סקרים באמצעות מכון מחקר חיצוני, אשר מטרתם להבין כיצד יעדיפו אוכלוסיות שונות לשלם או לקבל תשלום במגוון תרחישים. התרחישים מתייחסים בין השאר לגובה הסכום המשולם, מטרת התשלום, ועוד.

בין שאר הסקרים, נערכים גם סקרי יומני הוצאות אשר בוחנים את השימוש בפועל באמצעי התשלום. כך נוצרת תמונה רחבה של העדפות השימוש והשימוש בפועל.

 

מר עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: "הסקירה מצביעה על מספר תובנות מפתיעות וגם מחזקת הבנות שכבר היו לנו ולמשק בהקשר השימוש באמצעי תשלום בכלל, וביישומוני תשלום בפרט, בישראל. בין תובנות אלו אנו רואים את השימוש הרב בתשלומים של צרכנים גם לעסקים. אנו נמשיך לעקוב ולנתח מגמות בתחום, ולהביאם לידיעת הציבור".

[1] מדגם שהכיל 1,200 אנשים פרטיים שענו על השאלות כמשלמים בעסקה, ומתוכם 1000 אנשים המשיכו לענות על שאלות כמקבלי תשלום בעסקה. במדגם של בעלי עסקים נדגמו 600 כמשלמים ומתוכם 500 כמקבלי תשלום.

[2] הנתון המוצג הוא ממוצע משוקלל המחושב על פי נתח השוק שעולה מתוצאות הדגימות, של היישומונים שנבדקו.

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF