לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

התרגיל שנערך בדצמבר האחרון הינו חלק מתוכנית עבודה רב שנתית לשיפור מוכנות מערכת המטבע להתמודדות עם תרחישי חירום. התרגיל בחן את היערכותם של המשתתפים להתמודדות עם תרחיש של מתקפת סייבר ארצית, הגורמת לשינוי חד בפעילות העסקית ולצריכה מוגברת של מזומנים על ידי הציבור.

במסגרת התרגיל, נבחנה יכולתם של כלל הגופים במערכת המטבע לספק מזומנים לציבור בתרחישי ביקוש מוגבר, תוך שימוש במגוון ערוצי ההפצה הקיימים. כמו כן, נבחנו יעילותם של ממשקי העבודה בין הגופים השונים האחראים על אספקת מזומנים, לרבות שיתופי הפעולה בתחום ההסברה בין דוברות בנק ישראל לדוברי המערכת הבנקאית.

שולמית גרי, מנכ"לית בנק ישראל: " התרגיל חידד את חשיבותו של המזומן כשירות חיוני לציבור, המחזק את הביטחון האישי והלאומי של אזרחי ישראל ומשמש כאמצעי תשלום זמין ונגיש בעתות חירום. כנס הסיכום של תרגיל החירום הארצי של מערכת המטבע מאפשר למידה והפקת לקחים. מטרתנו היא שאלו יסייעו להגביר את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים האחראיים על אספקת מזומנים. תרגול מצבי חירום, תוך שיתוף פעולה בין כלל הגורמים, בתוך בנק ישראל ומחוץ לו, מאפשר לנו להשתפר ולהעניק לציבור בישראל את השירות הטוב ביותר הן בשגרה והן בחירום".   

לימור גולדשטיין, מנהלת מחלקת המטבע: "תרגיל החירום הארצי שהתקיים בדצמבר האחרון, מהווה נדבך נוסף בשיפור מוכנותה של מערכת המטבע בישראל, להמשיך ולספק שירותי מזומן לציבור בשגרה ובחירום. אנו במחלקת המטבע בבנק ישראל, רואים בהיערכות לחרום, נדבך משמעותי בפעילות השוטפת. אנו רואים בשיתוף הפעולה עם הגורמים הלוקחים חלק במערכת המטבע בשגרה, חשיבות מרכזית, להיערכות ולמתן המענה האפקטיבי והמיטבי, בשעת פקודה.

המזומן הינו אמצעי תשלום חיוני המהווה תשתית לאומית אסטרטגית ומכאן שאספקת מזומנים לציבור  הינה חלק אינטגרלי ממערך המוכנות לחירום של מדינת ישראל. פעילות תקינה ויעילה של מערכת המטבע, תתאפשר רק בשיתוף פעולה וסנכרון, של כל הגורמים הלוקחים בה חלק.

לכן נמשיך להשקיע משאבים ולתרגל התמודדות עם מגוון מצבי חירום, כך שכולנו נהיה ערוכים לרגע האמת בתרחישים שונים".