לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל: "אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח השוק הפיננסי בישראל. בהקשר זה, אנו שמחים לדווח על פעילות עסקית ראשונה על בסיס ריבית שיר בשוק נגזרי הריבית בדומה למקובל בעולם. נמשיך לסייע לפעילים בשוק בארץ ובעולם, להעברה מהירה ויעילה של הפעילות מריבית תלבור לריבית שיר".

Ms. Susi DeVerdelon, Head of SwapClear and Listed Rates, LCH Ltd: "אנו שמחים להרחיב את שירותנו ולכלול גם סליקת עסקאות החלף בריבית SHIR (Shekel overnight interest rate), ובכך לתמוך ברפורמה של ריבית הסמן בשוק השקלי שמוביל בנק ישראל. ל-LCH SwapClear מחויבות מלאה להמשיך ולתמוך ברפורמה הגלובלית בריביות הסמן, ולאפשר למשתתפים בשוק ליהנות מהיתרונות של ניהול סיכונים באיכות גבוהה, תוך הגברת היעילות גם בהקצאת ההון."

בשבוע שעבר נקשרה ונסלקה עסקת החלף הריביות (IRS) הראשונה בריבית שיר[1]. העסקה בוצעה בין שני בנקים מקומיים ובתיווך של ברוקר מקומי לתקופה של שנתיים. העסקה נסלקה במסלקת ה-LCH (London Clearing House) שהשלימה את ההיערכות לסליקה מרכזית של עסקות בריבית שיר החל מאוקטובר 2023, ובכך הכשירה את התשתית לביצוע עסקות בנגזרי ריבית על בסיס ריבית שיר בסליקה מרכזית.

בהתאם להחלטה שהתקבלה בפברואר 2022, ריבית שיר עתידה להחליף את ריבית התלבור בעסקות נגזרי ריבית שקלית, והיא אשר תשמש כריבית ה- Overnight לאותו יום. ההחלטה על החלפת ריבית התלבור תואמת את ההחלטות שהתקבלו במדינות מרכזיות בעולם, שלפיהן ריביות מסוג IBOR יוחלפו בריביות Overnight  חסרות סיכון.

קשירה וסליקה של העסקה כאמור, מהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית בתהליך המעבר מריבית התלבור לריבית שיר. התהליך כולל ביצוע עסקות בריבית החדשה וכן הסבת מלאי העסקות הקיימות בריבית תלבור לריבית שיר, ובסופו של התהליך ריבית התלבור תבוטל. מועד הפסקת פרסום ריבית התלבור ייקבע בהמשך, בהתאם להתקדמות התהליך. המעבר לריבית שיר צפוי לתרום לקידומו ופיתוחו של שוק נגזרי הריבית השקלית. 

למידע נוסף על נושא זה באתר בנק ישראל

[1] ריבית שיר -  עתידה להחליף את ריבית התלבור בעסקות נגזרי ריבית. ריבית שיר שווה לריבית בנק ישראל, אולם בימים שבהם אין פרסום של שיר, שוויה יהיה כפי שהיה במועד הפרסום האחרון.

ריבית תלבור - ריבית להלוואות בין-בנקאיות, המחושבת ומתפרסמת בכל יום עסקים באמצעות מפיץ המידע "רויטרס". הריבית מחושבת על פי הצעות הריבית של כמה בנקים מסחריים