לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

המשנה לנגיד בנק ישראל, קיים היום מפגש מקצועי עם החזאים הפיננסיים, בהמשך לתדרוך העיתונאים שנערך ובו תיאר את תכנית מכירת המט"ח שהפעיל הבנק לפני מספר ימים.

במפגש הדגיש המשנה לנגיד:

  • מדיניות בנק ישראל מתמקדת בייצוב השווקים ויצירת ודאות מקסימלית למשק ולציבור בעת הזו. הבנק יצא עם כלי ייעודי לייצוב התנודות בשוק המט"ח שתרם לייצוב ורגיעה בשווקים נוספים – ושואף כי יתר כלי המדיניות המוניטרית לא יאתגרו תכלית זו בטווח המיידי. כפי שאמר הנגיד השבוע בנאומו ל-G30 "הסיכון המרכזי לאינפלציה בתשעת החודשים האחרונים, וכעת ביתר שאת, הוא הפיחות של השקל".
  • במקביל, על-מנת להקל באופן מהותי על נטל התשלומים של משקי הבית והעסקים ולספק ודאות, ב"י קידם מתווה רוחבי לדחיית הלוואות לכלל האוכלוסיה ובפרט לאוכלוסיות שנפגעו, ללא ריבית ועמלות. המתווה מסייע להפחית את "משקולת הריבית" על הציבור בעת הזו, במקביל להקלות נוספות שמקדמת הממשלה למשקי הבית ולעסקים שנפגעו.
  • בנק ישראל ממשיך לבחון ולנטר כל העת את ההתפתחויות השונות וישתמש בכלי המדיניות המתאימים בעת הצורך.