לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

כחלק מליווי התושבים שפונו מביתם בצפון ובדרום, ומתוך מטרה לסייע לאותם תושבים בקבלת מידע ממוקד ועדכני לגבי הזכויות הפיננסיות והבנקאיות העומדות לרשותם, קיים בשבוע שעבר הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל סמינר רשת (webinar) בנושא "חוסן כלכלי". במהלך הסמינר הועברו תכנים שמטרתם, בין היתר, להדגיש את חשיבות ניהול תקציב וחשיבות החיסכון, תוך  מתן כלים מעשיים לניהול חשבון הבנק והוזלת עלויות.

סמינר הרשת התקיים בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ונערך כחלק מפעילות פורום חינוך פיננסי שמוביל הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל שבו חברים איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית. במסגרת פורום חינוך פיננסי, מתקיימות מדי שנה פעילויות שונות להגברת המודעות הפיננסית של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית בין היתר לצורך צמצום פערי מידע, שיפור רווחה כלכלית, הגברת מודעות הציבור לזכויותיו ועוד. התכנים שמועברים בפעילויות אלו נמצאים באתר בנק ישראל לשימוש הציבור הרחב.

מצ"ב לשימושכם הקישורים הבאים:

קישור לסמינר הרשת:  https://www.youtube.com/watch?v=EG3A9bxQ0Gc

 

קישור למצגת שהועברה בסמינר הרשת ומידע נוסף אודות פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא הגברת מודעות פיננסית:

https://www.boi.org.il/information/bank-paymnts/financial-education/50256/