הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יש לי שאלה כללית בנושא בנקאי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת מידע בנושאים בנקאיים כללים, כגון מידע על מדיניותו של הפיקוח על הבנקים והוראותיו, חקיקה בנקאית, זכויות צרכניות ועוד. הטיפול בבקשות מסוג זה אינו מצריך תהליך פורמלי של בירור או בדיקה מול התאגיד הבנקאי.

חשוב לדעת

1. הפיקוח על הבנקים מפרסם את כלל הוראות ניהול בנקאי תקין באתר הבנק.

לכניסה לעמוד ההוראות.

2. הפיקוח על הבנקים מעניק חוות דעת משפטיות ועמדות כלליות הכוללות פרשנות להוראות החוק, רק לאחר מיצוי הליך הבירור של הפונה עם התאגיד הבנקאי הנילון.

להגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור של התאגיד הבנקאי

ככל שפנית לנציבות התאגיד הבנקאי, וברצונך לערער על תשובת התאגיד, באפשרותך להגיש תלונה בצירוף תשובת התאגיד והנושא ייבחן בהתאם לסמכויות הפיקוח על הבנקים.

ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בכתובת מייל  pz@boi.org.il 

בפנייתך אלינו יש לציין את פרטי האירוע, פרטים מזהים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות וטלפון ליצירת קשר.

בנוסף נודה לצירוף מסמכים רלוונטיים לאירוע.

להגשת שאלה כללית ניתן למלא את הטופס הבא:
סוג הזיהוי:
מספר זיהוי:*
שם פרטי:*

שם משפחה:*

תואר:*
דואר אלקטרוני:*
טלפון נייד:*

טלפון נוסף:

יישוב:*
רחוב:
מספר בית:

מספר דירה:

מיקוד:

תא דואר:

בחר נושא:

לא חלה על הפונה חובה חוקית למסור מידע, אבל המידע נדרש לצורך בירור פנייתו.
ככל שיהיה צורך בבירור הנושא עם התאגיד הבנקאי, המידע שמסרת במסגרת הפניה יועבר לידיעתו.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/02/2024