הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS
1

מהי קרן כספית?

קרן כספית היא קרן נאמנות המשמשת כמכשיר השקעה לטווחים שונים: קצר, בינוני וארוך. הקרן רשאית להשקיע את הכספים שהיא מנהלת בנכסים הנחשבים סולידיים

החוק[1] מאפשר לקרן להשקיע חלק מהתיק במק"מים (ניירות הערך של בנק ישראל). הקרנות יכולות להשקיע גם בפיקדונות בנקאיים גדולים (שנהנים  בדרך כלל מריבית גבוהה יחסית) ובאג"ח בדירוג אשראי גבוה.    

הקרן הכספית נהנית מפטור מתשלום דמי ניהול חשבון ניירות ערך (עמלת דמי משמרת) וכן היא פטורה מעמלות קנייה ומכירה, וזאת במטרה למקסם את התשואה עבור החוסכים בה. לקיום פעילותה הקרן גובה דמי ניהול, הנחשבים נמוכים יחסית בהשוואה לקרנות נאמנות רגילות.

[1] תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), תשע"ו-2016

2

מהם יתרונות המוצר?

  • הקרן חשופה לנכסים סולידיים (בסיכון נמוך).

  • ניתן למשוך את הכסף בכל יום עסקים.

  • העמלות נמוכות יחסית.

  • אין הגבלה על גובה הסכום שניתן להשקיע בקרן הכספית. 

  • המס מחושב רק על הרווח הריאלי של ההשקעה כלומר על החלק ברווח שמעל ומעבר לעליית המדד.  

3

איך משקיעים בקרן כספית?

פותחים חשבון ניירות ערך בבנק או בבית השקעות[1], מפקידים בו את הסכום שאותו מבקשים להשקיע בקרן הכספית ונותנים לבנק (או לבית ההשקעות) הוראת קנייה עבורה. בהמשך בהתאם לצורך נותנים הוראת מכירה לקבלת הכסף בצירוף התשואה שנצברה בתקופת ההשקעה.

 

[1] שהוא חבר מסלקת בורסה, כלומר גוף המבצע קניה ומכירה בניירות ערך שנסחרים בבורסה.

4

מה עוד כדאי לדעת בנוגע להשקעה בקרן כספית?

הרווח שהמשקיע ירוויח אמנם חייב במס, אבל לצורך חישוב המס לוקחים בחשבון רק את הרווח הריאלי, כלומר הרווח שמעל עליית מדד המחירים לצרכן באותה תקופה. 

קרן כספית מפוקחת על-ידי רשות ניירות ערך.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/08/2023